skip to Main Content
directeur.margrietschool@spoutrecht.nl 030-2441550

Algemeen

Wij zijn een fijne basisschool met groepen van 1 t/m 8, met daaraan voorafgaande de Voorschool vanaf 3 jaar. Wij werken met een continurooster. Alle dagen zijn bij ons hetzelfde. Onze schooltijden zijn op maandag tot en met vrijdag dan ook van 8.30 uur – 14.00 uur. Om 8.20 uur gaan de deuren open zodat u rustig met uw kind mee naar binnen kan lopen. Bij binnenkomst wordt u elke dag begroet door de medewerkers en elk kind wordt welkom geheten door de leerkracht die al in de groep klaarstaat.

Op deze school maken we kinderen nieuwsgierig en leren we kinderen om zelf na te denken. We zorgen ervoor dat kinderen met huid en haar betrokken zijn op wat er gebeurt.

Onderzoekend leren, filosofie en burgerschap vormen samen met het leren van basisvaardigheden het hart van het onderwijs op de Margrietschool.

Leerlingen en ouders voelen zich welkom op onze school. Dat is een voorwaarde voor ons. Een goede relatie en vertrouwen in elkaar zorgt er voor dat we samenwerken aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Kunstmenu

We vinden het erg belangrijk dat de kinderen, naast rekenen lezen en schrijven, zichzelf ook ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Samen met de partners in de wijk verzorgen we dan ook in alle groepen lessen op het gebied van muziek, dans, techniek, tekenen, beeldende kunst, drama, theater en musical. Dit wordt allemaal verzorgd door vakdocenten die ook in de wijk werken.

Doordat we samenwerken met 4 andere scholen en met o.a. het Kunstkasteel, Zimihc en het Vorstelijk Complex bieden we ook in de wijk extra’s aan op cultureel gebied. We ondersteunen het wijkmozaïek, kopen voorstellingen in voor de scholen in het Vorstelijk Complex, gaan we op museumbezoek naar het Rijksmuseum en organiseren we ons eigen musicalfestival, speciaal voor de groepen 8. Kortom: een rijk aanbod voor alle kinderen van de school.

Ouders zijn actief bij school betrokken

Ouders zijn actief bij school betrokken en nemen deel aan o.a. de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.
We hebben een schoolfonds om de feesten, uitjes en de schoolreizen te betalen.

We organiseren een Bingo Loterij en een Sponsorloop om met die opbrengsten net even wat extra’s te doen voor de school. De school doet mee aan allerlei sportevenementen, zoals het schoolvoetbaltoernooi en het atletiektoernooi. Ook organiseert de school jaarlijks de Sportdag in combinatie met de Koningsspelen. Elk jaar gaan we op schoolreis, Groep 8 gaat elk jaar op kamp naar Leusden.

We spreken ouders 4x per jaar: voor de startgesprekken aan het begin van het schooljaar, hoe het gaat in de klas in november, en twee keer per jaar met de rapporten van de leerlingen. Tussendoor mogen ouders natuurlijk altijd een afspraak maken met ons.

Via Schoudercom worden de ouders op de hoogte gehouden over huiswerk, uitjes, nieuwsbrief etc.

Back To Top