skip to Main Content
directie.prinsesmargrietschool@spoutrecht.nl 030-2441550

Aangeven belangstelling

  Contact Gegevens
  Prinses Margrietschool
  Prinses Margrietstraat 20
  3554 GE Utrecht
  tel. 030-2441550

  Aannamebeleid

  Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw zoon of dochter aanmelden op onze school. Daarvoor kunt u gebruik maken van het formulier dat u ontvangt bij de rondleiding. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt u schriftelijk geïnformeerd over de toelating van uw kind. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd.   Wij organiseren elk jaar een aantal rondleidingen door de school. Tijdens die rondleiding hoort u alles over ons onderwijs, hoe de procedure van aanmelden en plaatsen verloopt en wat wij van u kunnen en wat u van ons kan verwachten. Deze rondleidingen worden verzorgd door de onderbouwcoördinator: Melissa van der Ven.

  Melden van belangstelling voor de school voordat uw kind 3 jaar is kan via het contactformulier op onze website. Vermeld u hierbij dat u belangstelling heeft voor onze school en laat dan de volgende gegevens achter: 1)      Naam en geboortedatum van uw kind 2)      Adresgegevens en contactgegevens van uzelf. De definitieve aanmelding zal dan plaatsvinden als uw kind 3 jaar is geworden. Let op, dit gaat niet automatisch. U ontvangt dan later nog een aanmeldingsformulier van de school. 

  Aanmelden voor een rondleiding

  Als u kennis wilt maken met de Prinses Margrietschool, kunt u contact opnemen met de school om een afspraak te maken of om u aan te melden voor een rondleiding. Bij vierjarigen willen wij graag informatie van het peutercentrum of het kinderdagverblijf waar het kind opgezeten heeft. Het ingevulde aanmeldingsformulier levert u weer op school in en u ontvangt een bevestiging van ontvangst via de mail van onze administratie.    

  Plaatsing van leerlingen

  U ontvangt naast de bevestiging van aanmelding ook een bericht over de plaatsing op school. Tot nu toe kunnen we alle leerlingen die aangemeld worden, ook plaatsen. Mocht het aantal boven het toegestane aantal komen, dan kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst. Het toelatingsbeleid van de SPO wordt gehanteerd als het aantal leerlingen te groot wordt om uw kind te plaatsen op de Prinses Margrietschool. In het kort komt het hierop neer:

  ·         Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten worden als eerste geplaatst

  ·         Vervolgens de leerlingen die het meest ver weg wonen van een openbare school

  ·         Voorschoolleerlingen gaan ook voor net als de broertjes /zusjes.  

  Heeft u een kind die extra aandacht nodig heeft, dan willen we graag voor de plaatsing in gesprek met u. In dat gesprek bespreken we welke extra onderwijsbehoefte uw zoon / dochter heeft en of wij aan deze behoeften tegemoet kunnen komen. Het kan voorkomen dat we uw kind kunnen plaatsen met extra ondersteuning, of dat we u adviseren om naar een andere school te gaan. (een school waar beter aan de zorgvraag van uw kind voldaan kan worden.) Het samenwerkingsverband van de stad Utrecht wordt dan ingezet. De school heeft hierin ‘zorgplicht’. Dat betekent dat wij u begeleiden bij dat traject. De eerste school in de wijk waar u uw kind aanmeld is de school die zorgplicht heeft ten aanzien van de juiste plaatsing van uw kind.   Zodra uw kind 4 jaar is, is de inschrijving officieel.  

  Back To Top