skip to Main Content
directeur.margrietschool@spoutrecht.nl 030-2441550

Wat doet een MR?

De MR praat over alle zaken die de school aangaan. Bijv. het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop de ouders bij de school betrokken worden. We vergaderen ongeveer acht keer per jaar.

De vergaderingen zijn openbaar. Als u aanwezig wilt zijn bij een van deze vergaderingen dan kan dat vanaf 20.00 uur. Wilt u dit dan doorgeven aan de voorzitter (Brigit Kuypers).
De notulen van de vergaderingen die gehouden zijn, kunt u nalezen op de website.

We worden door de directie op de hoogte gehouden van alle plannen die de school voor het komende schooljaar in petto heeft en wij denken – waar nodig is- kritisch mee.

Waarom is een MR belangrijk?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. De MR kan en mag daar invloed op uitoefenen. Bijv. het invoeren van een nieuw leerplan. De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee.

De MR bestaat sinds het begin van dit schooljaar uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:

Mariëlle (leerkracht van groep 6)
Miriam Odijk (leerkracht van groep 6)
Jessica van den Broek (leerkracht groep 5)

Oudergeleding:

Brigit Kuypers (VZ)
Angelos Antoniadis
Esma Karaoglan
Back To Top